2009-2011 Gelse Község Önkormányzata

2009-2011 Gelse Község Önkormányzata

XXI. századi közoktatási intézmények kialakítása 434 millió Ft

2009-2011 Gelse Község Önkormányzata

KÉ 3936/2009 
NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-2007 Gelse, XXI. századi közoktatási intézmények kialakítása a Kossuth u 82 szám alatti (115 hrsz) Szivárvány Óvoda bővítését, akadálymentesítését, Kossuth u 74 szám alatti (111/1 hrsz) Weöres Sándor Általános Iskola bővítését, az iskola udvarán játszótér, sportpálya építését, a tanuszoda energetikai felújítását tartalmazó beruházás a kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás teljes körű és felelősségű lebonyolítása, beruházás-szervezési, műszaki ellenőri feladatok ellátása
Beruházás értéke 434 millió Ft

Vissza